Etsi
TEKSTIN TUOTANTOA KAIKILLA TASOILLA

Oikoluku

Oikoluku on valmiin tekstin tarkistusta, jossa korjaan tekstiin jääneitä kirjoitusvirheitä tai pieniä kielioppivirheitä ja epäloogisuuksia. Vaikka esimerkiksi kirjoitusvirheet voivat tuntua vähäisiltä tekstin kokonaisuuden kannalta, ne vievät lukijan huomion pois tekstin sisällöstä ja antavat tekstistä viimeistelemättömän vaikutelman.Artikkelien kirjoitus ja sisällöntuotanto

Kirjoitan artikkeleita ja tekstikokonaisuuksia esimerkiksi asiakas- ja henkilöstölehtiin, aikauslehtiin, esitteisiin ja internetsivuille.
Kielentarkistus ja editointi

Kielentarkistuksessa muokkaan tekstiä oikolukua syvällisemmin korjaamalla siitä oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet ja sujuvoittamalla sen rakennetta ja tyyliä. Näin tekstin sanoma välittyy lukijalle selvästi ja tekstin käyttötarkoitukseen sopivasti. Jos tekstin muokkaus edellyttää runsaasti sen ilmaisuihin, asiasisältöön, tyyliin ja jäsentelyyn liittyviä korjauksia, kyse on editoinnista.


Käännöspalvelut

Käännän lyhyitä yleiskielisiä tekstejä englannista ja ranskasta suomeksi ja suomesta englanniksi. Aiheina voivat esimerkiksi olla matkailu, markkinointi, terveys ja hyvinvointi, ympäristö ja kulttuuri. Myös opinnäytetöiden tiivistelmien käännökset suomesta englanniksi!